SketchUp Pro

Trajne licence SketchUp Pro 2020 prodaju se do 04.11.2020. U cijenu trajne licence uključeno je i godinu dana održavanja čime stječete pravo na novu verziju kada ona bude dostupna.

SketchUp Pro

kn2.082,00Price
Licenciranje
  • - 10 GB Cloud Storage
    - Mobile Viewer pristup
    - LayOut - za kreiranje nacrta u mjerilu

  • SketchUp client desktop, LayOut, Style Builder, SketchUp Viewer for XR, SketchUp Viewer for Mobile, SketchUp for web, support, and Trimble Connect for Business.

Communiter Ad Decus d.o.o.

  • email: info@c-a-d.hr | tel: +385 1 3666 582

  • RADNO VRIJEME: PONEDJELJAK-PETAK, 8-16h

OSTALE PRAVNE I KONTAKT INFORMACIJE

©2020 Communiter Ad Decus d.o.o. | designed by BeeFactor8.eu